Cijene poštarine

Majice su približne mase 165 g/m^2. Uzimajući u obzir i težinu kuverte i papira te činjenicu da u kuvertu ne možemo staviti više od dvije majice, evo naše procjene cijene poštarine. Moguća su odstupanja prema cjeniku Hrvatske pošte.

Broj majica Cijena
16.20
28.80
317.60
417.60
5+20.00